Motivizer Loyalty

Najnowocześniejszy system lojalnościowy w Polsce.
Właściwie dobrana strategia programu lojalnościowego pozwala zwiększyć sprzedaż produktu lub usługi przy znacznie mniejszych kosztach innych form promocji i reklamy.
Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

W związku z dynamicznym rozwojem rynku w 2019 roku spółka Motivizer powołała dedykowany podmiot dla obsługi programów lojalnościowych – Motivizer Loyalty. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu i prowadzeniu programów lojalnościowych, integracji systemów informatycznych, analizie danych oraz soursingu atrakcyjnych nagród.

Program Lojalnościowy

Program Lojalnościowy

(ang. loyalty program) to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami. Właściwie dobrana strategia programu lojalnościowego pozwala zwiększyć sprzedaż produktu lub usługi przy znacznie mniejszych kosztach niż innych form promocji i reklamy.

Lojalność wobec produktu, marki

Lojalność wobec produktu, marki

definiuje się jako stopień, w jakim klient konsekwentnie utrzymuje pozytywną postawę w stosunku do danego produktu, firmy, miejsca zakupów i wykazuje chęć jego zakupu mimo istnienia czynników ekonomicznych przemawiających za zakupem oferty konkurencyjnej.

Modele współpracy

Modele współpracy

Motivizer Loyalty obejmują zarówno tworzenie nowych programów lojalnościowych – kompleksowe ich wdrażanie i prowadzenie lub udoskonalanie działających już programów.

Etapy pracy z Motivizer Loyalty:

1. Zrozumienie potrzeb i określenie celów Programu Lojalnościowego

Pierwszym etapem naszej współpracy z Klientami jest dogłębne zrozumienie potrzeb organizacji i celów stawianych przed Programem Lojalnościowym. Najczęściej odbywa się to podczas warsztatów prowadzonych przez zespół Motivizer Loyalty z przedstawicielami różnych departamentów Klienta. Spotkanie to pozwala na ustalenie celów i wymogów organizacji: wartość udziału w rynku, liczebność zbioru danych, przychodów i marży realizowanych na sprzedaży do lojalnych nabywców ostatecznych i pośredników handlowych, rodzaju i źródłach potrzebnych danych, metodologii pracy.

2. Zebranie danych i analiza

Drugim etapem jest zebranie danych, analiza i projektowanie. Odbywa się on poprzez wywiady z głównymi interesariuszami Programu (pracownikami, klientami, dostawcami, pośrednikami), organizację grup fokusowych, analizę badań klientów itp. Wnioski przeprowadzonej analizy obrazują sytuację wejściową – ocenę gotowości do realizacji programu (organizacji, infrastruktury IT, budżet), mapa gotowości organizacji i luk kompetencji, opis sytuacji zewnętrznej (partnerzy, dostawcy usług, konkurenci itp.), syntezę finansową wybranych modeli biznesowych programu, w tym koszty realizacji i oceny efektów lojalnościowych (czynniki ilościowe i wartościowe).

3. Rekomendacje rozwiązań

Zrozumienie celów i analiza sytuacji pozwalają na opracowanie rekomendacji mechaniki Programu, sposobu wdrożenia i planu finansowego, w tym modelu prawno-podatkowego. Zatwierdzona dokumentacja jest podstawą do uzgodnień formalnych współpracy i umożliwia przejście do fazy wdrożenia.

4. Wdrożenie

Wdrożenie Programu Lojalnościowego odbywa się poprzez ścisłą współpracę Motivizer Loyalty z Klientem i obejmuje m.in.: sformalizowanie Zespołu projektu; potwierdzenie założeń, regulaminu, planów i budżetu Programu z Zarządem Klienta; dostosowanie narzędzi diagnostycznych; stworzenie, dostosowanie  albo zakup systemu IT; zaplanowanie bezpiecznej architektury i struktury obiegu danych, informacji, integracji systemowych, kwestionariuszy itp.; zaprojektowanie i przetestowanie materiałów informacyjnych i reklamowych o programie; podpinie umów z dostawcami usług i nagród, uzgodnienia logistyki i dystrybucji nagród; uzgodnienie współczynników pomiarów skuteczności i efektywności Programu; przygotowanie systemu zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie i prowadzenie Programu Lojalnościowego jest skomplikowane. Brak doświadczenia może doprowadzić do niedociągnięć, przeoczeń i błędów. Wszelkie poprawki czy ponowne próby tworzenia Programu są bardzo kosztowne. Dlatego zapraszamy do współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem Motivizer Loyalty, posiadającym doświadczenie we wprowadzaniu wielu Programów Lojalnościowych.

Nasz zespół pracował dla:

Narzędzia

Platforma lojalnościowa

Platforma lojalnościowa MOTIVIZER LOYALTY to proste w obsłudze
i gotowe do użytku rozwiązanie, które pomoże motywować klientów, współpracowników i kontrahentów.

Przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu zewnętrznym, pozwoli komunikować się z kontrahentami i partnerami biznesowymi i przyznawać im premie w postaci punktów.

Rozwiązanie ma budowę modułową dzieki czemy jest w pełni skalowalne

Vouchery

W naszej ofercie posiadamy najszersze, stale rosnące portfolio Voucherów idealnie dopasowanych do motywacji i budowy zaangażowania uczestników programów lojalnościowych. Zapewniamy pełną obsługę transakcji po stronie platformy. Rozwiązanie działa 24/7 a dystrybucja odbywa się cyfrowo.

Nagrody rzeczowe

Oferta produktów pochodząca bezpośrednio od producentów w formule B2B, dzięki czemu oferujemy atrakcyjne ceny na poziomie najlepszych cen internetowych. W ofercie najbardziej pożądane marki RTV/AGD.

Rozwiązanie nagrodowe oferujemy dla wszystkich zainteresowanych zakupem na potrzeby prowadzonych programów wsparcia sprzedaż lub okresowych działań promocyjnych.

Logistyka

Wiemy że do przeprowadzenia akcji z użyciem nagród rzeczowych lub materiałów POS klienta potrzebna jest sprawna logistyka. Zapewniamy powierzchnie magazynową, personel oraz doświadczenie w temacie konfekcjonowania i dystrybucji materiałów marketingowych.

Case Study

Outleo.pl

Zamknieta Platforma Zakupowa dająca możliwość bezpośredniego zakupu produktów najlepszych marek w preferencyjnych cenach pracownikom oraz partnerom biznesowym dużych i średnich przedsiębiorstw.
http://outleo.pl

Nasi Partnerzy:

Zapraszamy do kontaktu!

Motivizer Loyalty Sp. z o.o.

Plac Trzech Krzyży 10/14

00-499 Warszawa